หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

รู้จักเรา

คลินิกทันตกรรมสยาม [ Siam Dental Clinic ] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2541 [ 23 October 1998 ] ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้มีการบริการด้านทันตสุขภาพ [ Dental Health Service] ที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือทันสมัย สะอาด ปราศจากเชื้อ ลดความกังวลของผู้ป่วยขณะทำการรักษา สร้างความมั่นใจ ด้วยระบบการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะสาขา [ Spectialty Dentist ] เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษา ได้แก่

ทันตกรรมรากเทียม [ Implantology ]

ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ใส่ฟัน ) [ Prosthodontics ]

ทันตกรรมจัดฟัน [ Orthodontics ]

ทันตกรรมสำหรับเด็ก [ Pedodontics ]

ทันตกรรมปริทันต์ ( รักษาโรคเหงือก ) [ Periodontics ]

ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ ( รักษารากฟัน ) [ Endodontics ]

ศัลยกรรมในช่องปาก [ Oral Surgery ]

ทันตกรรมตกแต่ง [ Cosmetic Dentistry ]


www.THAI55.COM
www.THAI55.COM