หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

บริการ

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์
ศัลยกรรมในช่องปาก
ทันตกรรมตกแต่ง
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)

การรักษาคลองรากฟันคืออะไร

การรักษาคลองรากฟัน คือ การเก็บรักษาฟันไว้โดยการทำความสะอาด กำจัดเนื้อเยื่อประสาทฟันที่อักเสบหรือ

ตายแล้ว โดยการใส่ยาฆ่าเชื้อ และการอุดคลองรากฟันโดยวัสดุอุดคลองรากฟันที่ช่วยป้องกันการรั่วซึมของเชื้อโรคและช่วยให้ร่างกายรักษารอยโรคและอาการอักเสบได้ดี


ทำไมจึงควรรักษาคลองรากฟัน

การรักษาคลองราฟันมักจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาอาการปวดเนื่องจากการมีฟันผุลึกถึงเนื้อเยื่อประสาทฟัน เพื่อกำจัดการติดเชื้อภายใน

โพรงประสาทฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการมีอาการผิดปกติของฟัน เช่น อาการเสียวหรือปวดจากน้ำเย็น น้ำร้อนหรือการกัดเคี้ยว เมื่อมีอาการอักเสบมากจนเนื้อเยื่อประสาทฟันตายอาจมีอาการปวดฟันอย่างมาก แต่ในบางครั้งอาจไม่มีอาการใด ๆ ต่อผู้ป่วยเลยก็ได้ หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา การติดเชื้อนี้จะขยายตัวไปที่กระดูกบริเวณปลายรากฟันเกิดเป็นรอยโรค( Lesion )ซึ่งจะเห็นได้ในฟิล์ม X-ray อาจทำให้มีอาการคั่งของหนอง ก่อให้เกิดอาการบวมของใบหน้าและปวดอย่างมาก

สภาวะอื่น ๆ ที่อาจต้องมีการรักษาคลองรากฟัน คือการรื้อวัสดุอุดคลองรากฟันที่ไม่ดี มีอาการรั่วซึมของ

เชื้อโรคเข้าสู่ตัวฟันได้ ในบางครั้งทันตแพทย์อาจเลือกรักษาคลองรากฟันก่อนครอบฟันเพื่อป้องกันปัญหาล่วงหน้า หรือเมื่อมีเนื้อฟันเหลืออยู่ไม่พอเพียงต่อการรักษา ทันตแพทย์ของท่านจะอธิบายสภาพดังกล่าวให้ทราบก่อนการรักษาระหว่างการรักษา ไม่ควรมีความรู้สึกเจ็บแต่อย่างใด เพราะจะมีการใช้ยาชาแบบสมบูรณ์ หากท่านมี

ความรู้สึกเจ็บหรือปวดระหว่างการรักษา โปรดแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบเพื่อจะได้มีการให้ยาชาเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง

ภายหลังการรักษา ครั้งแรกอาจมีอาการระบมและปวดบ้างเล็กน้อยเป็นเวลา 2-3 วัน ซึ่งสามารถบรรเทาได้

โดยยาแก้ปวดทั่วไป เช่น พาราเซทตามอล ในฟันที่เนื้อเยื่อประสาทตายไปอาจมีอาการปวดอย่างมาก หรือมีอาการบวมของเหงือกและใบหน้า ซึ่งเกิดได้น้อยครั้งมาก ประมาณ 5% หากท่านมีอาการดังกล่าวโปรดติดต่อสถานรักษาโดยด่วนเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลา ที่ต้องใช้ในการรักษาคลองรากฟัน โดยทั่วไปคือ การรักษาครั้งละ 1/2 - 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2-4

ครั้งต่อซึ่ ้เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายของการรักษาและแจ้งข้อจำกัดด้านเวลาและโรคประจำตัวของท่าน (โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ ) ให้ทันตแพทย์ของท่านทราบล่วงหน้าก่อนการรักษา

เมื่อสิ้นสุดการรักษา มักจะพบว่ามีการสูญเสียเนื้อฟันไปมากจากการผุของฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน

แล้ว บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องทำการครอบฟันและใส่เดือยในฟัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีในด้าน การใช้งาน ความสวยงามและความแข็งแรง ซึ่งทันตแพทย์ของท่านจะให้คำแนะนำด้านการรักษาตามความจำเป็นwww.THAI55.COM
www.THAI55.COM