หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

บริการ

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์
ศัลยกรรมในช่องปาก
ทันตกรรมตกแต่ง
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก [ Pedodontist ] เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา

สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยายช่องว่างสำหรับฟันแท้ [ Space Maintainer or Space Regainer ] กรณีที่มีการถอนฟันน้ำนมไปเร็วกว่ากำหนดเพื่อให้ฟันแท้มีที่ขึ้นได้ตามปกติ , การจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติเล็กน้อย [ Minor Tooth Movement ] ซึ่งอาจช่วยลดความรุนแรงของความผิดปกติทำให้ขั้นตอนการจัดฟันง่ายขึ้นหรือใช้เวลาในการจัดฟันน้อยลงการทำฟันในเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขในอนาคต เป็นการ

ตรวจหาความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ ฝึกวินัยในการดูแลสุขภาพฟัน เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพปากและฟันให้สะอาด อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาในอนาคตถาม ควรนำเด็กมาพบทันตแพทย์สำหรับเด็กครั้งแรกเมื่อไหร่

ตอบ ภายใน 6 เดือน หลังจากฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น หรืออายุไม่เกิน 18 เดือน


ถาม อายุที่เหมาะสมที่ควรจะนำเด็กมารับการเคลือบฟลูออไรด์

ตอบ เมื่อเด็กเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นในช่องปาก


ถาม เด็กควรได้รับฟลูออไรด์เสริมโดยการรับประทานทุกคนหรือไม่

ตอบ ฟลูออไรด์ช่วยเสริมสร้างให้ผิวเคลือบฟันแข็งแรงขึ้น แต่ต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อรับประทานเองเพราะอาจทำให้ได้รับปริมาณมากเกินไป จนเกิดเป็นฟันตกกระ [ Fluorosis ] ซึ่งมีตั้งแต่ตกกระเป็นจุดขาวเล็กน้อย จนถึงผิวเคลือบฟันหลุดกร่อนได้ง่ายและมีสีน้ำตาล ดังนั้น ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อให้ได้รับปริมาณฟลูออไรด์ที่พอเหมาะ ซึ่งการให้ฟลูออไรด์เสริมเพื่อป้องกันฟันผุต้องคำนึงถึง

1. ปริมาณฟลูออไรด์ที่เด็กจะได้รับจากอาหาร, นม และน้ำดื่ม

2. อายุและน้ำหนักตัวของเด็ก


ถาม ผู้ใหญ่จำเป็นต้องเคลือบฟลูออไรด์หรือไม่

ตอบ โดยปกติทันตแพทย์จะเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กจนถึงอายุ 16 ปี ในผู้ใหญ่เนื่องจากสามารถดูแลสุขภาพฟันได้ดี และได้รับฟลูออไรด์จากการแปรงฟันสม่ำเสมอ ไม่มีความจำเป็นต้องเคลือบฟลูออไรด์ แต่ทันตแพทย์จะพิจารณาเคลือบฟลูออไรด์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคฟันผุ ได้แก่ ผู้ป่วยทำความสะอาดฟันได้ไม่ดี เคยอุดฟันทั้งปากบริเวณซอกฟันหน้าหรือหลังมีภาวะความเป็นกรดสูงของน้ำลาย ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสี หลังผ่าตัดโรคมะเร็งบริเวณช่องปากและลำคอ ซึ่งจะทำให้ปากแห้ง เนื่องจากปริมาณน้ำลายลดลง ทำให้ฟันผุง่ายขึ้น เป็นต้นถาม การผนึกหลุมร่องฟัน [ Sealant ] ต่างจากการเคลือบฟลูออไรด์ [ Fluoride Application ] อย่างไร

ตอบ การผนึกหลุมร่องฟัน เป็นการใช้สารเรซิ่นเคลือบไปตามหลุมและร่องฟันที่ลึก ซึ่งยากต่อการใช้แปรงสีฟันทำความสะอาด โดยมักจะทำที่ฟันกรามทั้งในฟันกรามน้ำนมและฟันกรามแท้ ซึ่งจะทำเป็นซี่ ๆ ไปและสารเรซิ่นที่ใช้จะมีทั้งชนิดใส ไม่มีสี สีขาวขุ่น และสีเหมือนฟันซึ่งสารเรซิ่นจะแข็งปิดหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุเฉพาะตามหลุมร่องฟัน ส่วนการเคลือบฟลูออไรด์เป็นการขัดฟันให้สะอาดทั้งปากคล้ายการขูดหินปูนในผู้ใหญ่ หลังจากนั้นทันตแพทย์จะใช้ฟลูออไรด์เจล ใส่ถาดที่พอดีกับฟันในช่องปากใส่ในปาก แล้วให้เด็กอมทิ้งไว้ 1-4 นาที ฟลูออไรด์ที่เข้มข้นสูงจะแทรกซึมเข้าไปในผิวเคลือบฟัน เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผิวเคลือบฟันทั้งปากได้ระยะหนึ่ง ซึ่งควรทำซ้ำทุก 6 เดือน


ถาม การผนึกหลุมร่องฟันมีโอกาสหลุดหรือไม่

ตอบ มีโอกาสหลุดได้ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยขณะทำสภาพฟันที่ทำขณะนั้นและประสบการณ์ของทันตแพทย์ แต่โดยมากมักอยู่ได้นานเกิน 2 ปี ถ้าหลุดออกควรทำการผนึกหลุมร่องฟันใหม่ทันที ทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบเมื่อเด็กมาทำการตรวจฟันทุก 6 เดือน


ถาม ลูกกลัวทำฟันมากจะทำอย่างไรดี

ตอบ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรกังวลมากเกินไป เด็กเล็กมักร้องไห้บ้างในช่วงแรกๆของการทำฟัน ทันตแพทย์จะค่อยๆ สร้างความคุ้นเคยให้แก่เด็กโดยเริ่มทำทีละน้อยจนเด็กเริ่มรู้สึกคุ้นเคยและกลัวน้อยลง ควรเลือกสถานที่ที่มีบรรยากาศดีในการทำฟัน มีของเล่นจูงใจเด็กเพื่อลดความกลัวของเด็ก และ พบทันตแพทย์ที่มีจิตวิทยาในการปรับพฤติกรรมเด็ก


ถาม เด็กมีปัญหาฟันผุมากหลายซี่ จะให้ทันตแพทย์ถอนฟันในครั้งแรกเลยได้หรือไม่

ตอบ ไม่ควรอย่างยิ่งใการทำฟันครั้งแรกด้วยการถอนฟัน เด็กจะฝังใจกลัวและไม่ยอมทำฟันอีกเลย ทันตแพทย์จะอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า การปรับพฤติกรรมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันตั้งแต่ครั้ง แรก [ First Impression ] มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ และความร่วมมือในการรักษาในครั้งต่อไปwww.THAI55.COM
www.THAI55.COM