หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

บริการ

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์
ศัลยกรรมในช่องปาก
ทันตกรรมตกแต่ง
ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน , การเจริญเติบโตของขากรรไกร วัตถุประสงค์หลักเพื่อการสบฟัน

ที่ดีสามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้ดี ทำความสะอาดได้ง่ายและผลพลอยได้ก็คือการเรียงตัวของฟันและรูปหน้าที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความสวยงาม ก่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าสังคมและพัฒนาบุคคลิกภาพ

อายุที่เหมาะสมในการเริ่มจัดฟัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ และความรุนแรงของความผิดปกติของการสบฟัน และการ

เจริญเติบโตของขากรรไกร โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจัดเมื่อฟันน้ำนมเริ่มหลุดหมด หรืออายุประมาณ 11-15 ปี การเริ่มจัดฟันในเด็กจะให้ผลสำเร็จในการจัดฟันมากกว่าในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในรายที่มีความผิดปกติรุนแรงของการเจริญโติบโตของขากรรไกรมาก อาจต้องเริ่มจัดก่อนที่ฟันน้ำนมจะหลุดหมด ซึ่งถ้าเริ่มจัดฟันช้าอาจต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด


ข้อดีของการจัดฟันในวัยเด็กตามอายุที่เหมาะสม

1. ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยกว่า

2. เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

3. แก้ไขความผิดปกติได้ดีกว่า โอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่า

4. กระตุ้นให้ขากรรมไกรเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม และได้สัดส่วน ทำให้ลดปัญหาการแก้ไขด้วยกาผ่าตัด หรืออาจไม่ต้องแก้ใขด้วยการผ่าตัด (ในรายที่มีความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร )

5. ลดความเจ็บปวดจากการจัดฟัน

6. ลดปัญหาการคืนกลับ [ Relapse ] หลังจัดฟันได้ดีกว่า อันเนื่องมาจากการสบฟันที่มีเสถียรภาพ [ Stabilized Occlusion ]ถาม อายุเท่าไหร่จึงจะเริ่มจัดฟันได้

ตอบ ปกติทันตแพทย์มักจะรอให้ฟันน้ำนมหลุดหมด หรืออายุประมาณ 12 ปี ยกเว้นในรายที่มีความผิดปกติมากอาจจะต้องเริ่มจัดเร็วกว่าปกติ


ถาม ควรปฏิบัติตนอย่างไรขณะจัดฟัน

ตอบ 1. ควรพบทันตแพทย์จัดฟันเมื่อครบกำหนดนัดหมาย( ปกตินัดทุก 2-6 สัปดาห์ )

2. ตรวจเช็คสุขภาพฟัน และขัดฟันหรือขูดหินปูน อาจร่วมกับการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ทุก 6 เดือน

3. แปรงฟันให้สะอาด ทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอน ควรใช้ไหมขัดฟันและแปรงซอกฟันช่วยทำความสะอาดบริเวณที่ทำความสะอาดยาก

4. ควรงดของหวาน น้ำอัดลม เพื่อป้องกันฟันผุ เลี่ยงอาหารแข็ง เหนียว กรอบ ที่อาจทำให้เครื่องมือหลุดได้ หรือหมากฝรั่ง ซึ่งอาจติดเครื่องมือจัดฟันและทำความสะอาดออกยาก


ถาม เด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี จัดฟันได้หรือไม่

ตอบ ได้ และมีความจำเป็นเฉพาะบางรายเท่านั้น ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร ความผิดปกติของการกลืน ชอบดูดนิ้ว กัดเล็บหรือกัดของบางอย่างเป็นประจำ การนอนหายใจทางปาก อาจต้องเริ่มจัดฟันด้วย เครื่องมือถอดได้ [ Removable Appliance ] ก่อน แล้วจึงจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่น [ Fixed Appliance ] ภายหลัง

เมื่ออายุได้ 7-8 ปี เด็กๆควรได้รับการตรวจคัดกรอง ( Screening Examination ) ว่ามีความผิดปกติ

ของการสบฟันหรือมีการพัฒนาการของการสบฟันที่อาจส่งผลให้เกิดการสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมเด็กจึงควรตรวจฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน ตั้งแต่ฟันซี่ แรกขึ้นในช่องปาก

เด็กที่มีพัฒนาการของการสบฟันปกติ จะได้รับคำแนะนำให้ทันตแพทย์สำหรับเด็ก หรือทันตแพทย์ทั่ว

ไปดูแลต่อไป ส่วนเด็กที่เริ่มมีความผิดปกติของการสบฟัน อาจจำเป็นต้องจัดฟันบางส่วนเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปเป็นการสบฟันที่ผิดปกติเมื่อโตขึ้น( Interceptive Treatment )


ถาม จะทราบได้อย่างไรว่าเด็กควรจัดฟันหรือไม่ และควรเริ่มจัดฟันเมื่อไหร่

ตอบ ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากทุก 6 เดือน ทันตแพทย์จะแนะนำให้พบทันตแพทย์จัดฟันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมwww.THAI55.COM
www.THAI55.COM