หน้าหลัก รู้จักเรา บริการ ค่าบริการ ทันตแพทย์ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

บริการ

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์
ศัลยกรรมในช่องปาก
ทันตกรรมตกแต่ง
ทันตกรรมรากเทียม

นวัตกรรมใหม่สำหรับการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยไม่มีการสูญเสียเนื้อฟันข้างเคียง เพื่อให้ได้ฟันปลอมที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด โดยการฝังรากเทียมที่ทำด้วยโลหะไททาเนียม [ Titanium ] ลงในกระดูกขากรรไกร ซึ่งรากเทียมในปัจุบันได้พัฒนาให้มีรูปร่างใกล้เคียงฟันธรรมชาติ และบูรณะต่อด้วยครอบฟัน [ Crown ] หรือฟันปลอมถอดได้ [ Removable Denture ] ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนฟันที่หายไป

สภาพฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่

งบประมาณในการรักษา

สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย

ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา

การฝังรากเทียมอาจต้องทำร่วมกับการปลูกกระดูก ในรายที่มีกระดูกไม่เพียงพอรากเทียมจะยึดติดแน่นกับ

กระดูกขากรรไกร


ประโยชน์ของรากเทียม

1. ใช้เป็นหลักยึดสำหรับฟันปลอมชนิดถอดได้และชนิดติดแน่น เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญหายไป

2. ใช้เป็นหลักยึดในการจัดฟัน กรณีที่หลักยึดโดยฟันธรรมชาติไม่เพียงพอ หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ทันตแพทย์ต้องการ


ข้อดีของรากเทียม

1. กรณีต้องการทำฟันปลอมชนิดติดแน่น ( ครอบฟัน ) สามารถทำได้โดยไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติข้างเคียง เนื่องจากรากเทียมจะถูกฝังในตำแหน่งที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปแล้วและทำครอบฟัน (Crown) บนรากเทียมได้เลย

2. กรณีทำรากเทียม 1 ซี่ รับครอบฟัน 1 ซี่ เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 1 ซี่ ( รากเทียม 1 ซี่ : ฟันธรรมชาติที่หายไป 1 ซี่ ) ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าการทำสะพานฟัน ( Bridge ) 3 ซี่ บนฟันธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 1 ซี่ เช่นกัน เนื่องจากการทำสะพานฟัน แม้จะสามารถเลียนแบบรูปร่างฟันธรรมชาติได้ แต่ต้องทำเป็นครอบฟันติดกัน 3 ซี่ ในขณะที่การทำรากเทียม 1 ซี่ : ฟันธรรมชาติที่หายไป 1 ซี่ จะได้ครอบฟันที่แยกเป็นซี่ๆ ไม่ติดกัน

3. กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่เลย รากเทียมจะสามารถยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปากให้แน่นขึ้น ดีกว่าการทำฟันปลอมถอดได้ทั้งปากโดยใช้สันเหงือกช่วยยึดโดยปราศจากรากเทียม

4. ให้ความรู้สึกเหมือนมีฟันธรรมชาติกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากแรงบดเคี้ยวจะกระจายสู่รากเทียม และถ่ายทอดลงสู่กระดูกขากรรไกรคล้ายมีรากฟันธรรมชาติอยู่


ข้อเสียของรากเทียม

1. ค่าใช้จ่ายสูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับฟันปลอมชนิดอื่น

2. การฝังรากเทียมต้องมีการผ่าตัด

3. ใช้เวลาในการรักษานานกว่าการทำฟันปลอมชนิดอื่น เนื่องจากหลังจากฝังรากเทียมแล้วต้องรอให้กระดูกเข้ามายึดกับรากเทียมก่อน ซึ่งโดยปกติต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน จึงจะเริ่มทำฟันปลอมลงบนรากเทียมได้ในปัจจุบันได้มีการทำฟันปลอมบนรากเทียมทันทีหลังฝัง

4. ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวบางชนิดไม่สามารถฝังรากเทียมได้ ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนทำ

5. กรณีฟันหน้าถูกถอนไปนาน ทำให้กระดูกขากรรไกรยุบหรือละลายตัวลงไปมาก การฝังรากเทียมแล้วบูรณะต่อด้วยครอบฟันอาจได้ฟันปลอมที่ไม่สวยเหมือนธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะครอบฟันจะยาวกว่าปกติ ยกเว้นในรายที่ยิ้มแล้วริมฝีปากบนไม่ถูกยกขึ้นสูงและสามารถปิดคอฟันได้ทำให้ยิ้มไม่เห็นว่าาฟันยาวกว่าปกติถาม เหตุใดรากเทียมจึงมีราคาสูงมาก

ตอบ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำรากเทียมมีหลายส่วนประกอบ แต่ละชิ้นส่วนมีราคาสูง อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ฝังมี ราคาสูง และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องผ่านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงมั่นใจว่าปลอดภัยและมีผลสำเร็จสูง จึงจะนำมาใช้ในมนุษย์ได้


ถาม อายุน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะผังรากเทียมได้

ตอบ ผู้ชายอายุมากกว่า 17 ปีขึ้นไป

ผู้หญิงเริ่มจากอายุที่เริ่มมีประจำเดือน + 5 ปี เช่น ถ้าเริ่มมีประจำเดือนอายุ 13 ปี จะสามารถฝังรากเทียมได้ตอน อายุ 13+5 = 18 ปีขึ้นไป


ถาม รากเทียมจะทำให้เป็นมะเร็งได้หรือไม่

ตอบ ไม่ เนื่องจากรากเทียมทำจากโลหะไททาเนียมที่มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยมานานกว่า 60 ปี และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ( WHO ) และสมาคมทันตแพทย์แห่งอเมริกา ( ADA ) ว่าปลอดภัยในการใช้ในมนุษย์


ถาม ทำไมจึงต้องมีการปลูกกระดูกร่วมกับการฝังรากเทียม

ตอบ การปลูกกระดูก ( Bone Graft ) จะทำเฉพาะในรายที่มีกระดูกไม่เพียงพอในด้านความยาว ความกว้าง หรือทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อให้สามารถฝังรากเทียมที่มีความยาวหรือขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรับแรงบดเคี้ยว ทำให้ได้รากเทียมที่มีความแข็งแรงและโอกาสประสบผลสำเร็จสูงขึ้นหรือกรณีถอนฟันแล้วฝังรากเทียมทันที ซึ่งขนาดเบ้าฟันอาจมีขนาดใหญ่กว่าขนาดรากเทียม ต้องมีการปลูกกระดูกลงไปใช่องว่างระหว่างเบ้าฟันและรากเทียม กรณีที่มีกระดูกเพียงพออยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปลูกกระดูกwww.THAI55.COM
www.THAI55.COM